Uzicki IRCeri

Uputstvo za operatore na kanalu #uzicani

Korisnici pod stalnom opomenom

CIKA_GAD_I_UZICE_GRAD (i ostale inkarnacije)
D_R_A_C_U_L_A (i ostale inkarnacije)

[ser]ChatNick (drksa i ostale inkarnacije)

ajs_nigrutin (Bruno i ostale inkarnacije)

Infected_Mushrooom, Dule, ledun i ostale inkarnacije)

Korisnike koji su pod stalnom opomenom operatori mogu da kikuju i banuju kad god naprave i najsitniji problem na kanalu.

Namena ovog kanala je da se ljudi iz užičkog kraja i drugi zainteresovani međusobno upoznaju i druže u prijatnoj atmosferi. Kako bi smo to ostvarili morali smo mo ustanoviti neke norme ponašanja koje očekujemo da ih svi posetioci kanala poštuju. Norme su date u uputstvu za korisnike. Posao operatora je da obezbedi da se održi ovakva atmosfera na kanalu.

Administratorske privilegije ne daju neki poseban status. Naprotiv, operator mora dobro da poznaje pravila ponašanja i da ih se pridržava mnogo ozbiljnije nego ostali korisnici. Operator mora pre svega svojim autoritetom i primerom da pokazuje drugima kako treba da se ponašaju a ne prisilnim metodama koje ima mogućnost da primenjuje.

Biti operator na kanalu nije statusni simbol i ne sme se koristiti na taj način. Operatorima nije dozvoljeno da imaju aktivan operatorski status (da imaju @ ispred svog nika) osim u konkretnim situacijama kada su im te privilegije potrebne da rade svoj posao. Operator ne može graditi svoj autoriet time što ima @ već svojim ponašanjem, korektnom procenom situacije i pravovremenim i ispravnim rešavanjem problema. Kada nema aktivan operatorski status, operator je ravan sa ostalim korisnicima i tako treba i da se ponaša.

Operator ne sme da koristi svoje privilegije bez razloga. To između ostalog znači da ne sme šale radi da izbacuje korisnike sa kanala čak i ako su to njihovi prijatelji ali ni da izbacuje korisnike s kojima ima neke lične nesuglasice. Operatoru su svi korisnici jednaki. Korisnik sa kanala može biti izbačen samo ako ne poštuje pravila ponašanja i ometa ostale na kanalu.

Operator ne sme koristiti svoje privilegije kao argument u diskusiji u kojoj učestvuje. Ako operator misli da neko nije u pravu ne može koristiti izbacivanje sa kanala kao argument da je u pravu.

Ako je operator umešan u diskusiju koja nije u duhu kanala i ometa ostale postioce, dužan je da kao običan korisnik učini sve da se sa takvom diskusijom prekine, čak i ako je umešan protiv svoje volje ili da zatraži da neki drugi operator reguliuše neprihvatljivo ponašanje. Operator može da upotrebi svoje privilegije da reši probleme u koje je i sam umešan samo ako nema drugog načina da se konkretan problem reši.

Operator ne sme da zauzima strane u sukobima. On mora ostati objektivan i raditi svoj posao rešavanja problema. Operatora ne treba da interesuje koje prvi počeo sukob već mora regulisati ponašanje svih korisnika koji u sukobu učestvuju i prave probleme. Operator ne treba da ulazi u rasprave sa korisnicima već da primenjuje mere koje smatra da su potrebne a bi se neprihvatljivo ponašanje na kanalu prekinulo. Korisnike koji nisu zadovoljni njegovim merama može da upućuje na ova uputstva i na supermoderatore.

Međusobno izbacivanje operatora, mada moguće, nije poželjno. Operatori treba da se uzdržavaju od takvih akcija. Evenutalne probleme između operatora rešavaju vlasnik ili superoperator kanala.

Postupci za regulisanje problema

Ne treba odmah potezati za represivnim merama. Korisnike koji se ponašaju neprihvatljivo treba , pozvavši se na svoj opreatorski status, prvo upozoriti i zatražiti da sa takvim ponašanjem prekinu. Po potrebi sa njima treba i duže porazgovarati. Ukoliko korisnici ne poslušaju, operator sebi uključuje operatorske privilegije i ponavlja upozorenje. Ukoliko ni to ne reguliše ponašanje korisnika, operator može da ih upozori još jednom i da ih izbaci kikovanjem sa kanala. Ukoliko ni to ne pomogne, uz objašnjenje, operator može da izbaci korisnika banovanjem.

U nekim situacijama potrebno je brže reagovati te moderator može odmah kikovati ili banovati korisnika. Kikovanje korisnika je dozvoljeno bez najave ako je korisnik nepristojan, šalje reklame, promoviše druge kanale i servere, izvršava automatske skriptove koji šalju javne i privatne poruke svakome ko uđe na kanal, zatrpavaju kanal, lažno se predstavljju kao neki drugi korisnik i slično. Banovanje je dozvoljeno za one korisnike koji su pod stalnom opomenom i za korisnike koji su trenutno banovani pod svojim nadimkom pa se prijavljuju pod nekim drugim i nastavljaju da prave probleme. Ako se banovani korsnik prijavi pod drugim nikom i ne pravi probleme onda mu se dozvoljava da ostane na kanalu.

Stalnu opomenu korisniku objavljuje superoperator odnosno vlasnik kanala. Ova opomena se daje onim korisnicima koji redovno prave probleme. Ukoliko korisnik sa stalnom opomenom napravi bilo kakav problem na kanalu, operatorima je dozvoljeno da ga odmah banuju.

Stalni ban korisniku može da postavi superoperator odnosno vlasnik kanala. Ovaj ban se postavlja korisniku koji redovno pravi probleme tako da je jednostavnije rešenje izbaciti ga za stalno nego trpiti njegovo maltretiranje.

Zabrana pristupa (ban) koji operatori postavljaju je vremenski ograničen na nekoliko sati nakon čega server taj ban automatski ukida. Ban u bilo kom trenutku mogu operatori mogu da ukinu. Operator po svom nahođenju može da ukine ban koji je su postavili drugi operatori osim u slučaju da mu operator koji je postavio ban kaže da to ne treba da učini. Najbolje je pre ukidanja bana proveriti zašto je on postavljen. Ako je ban postavio bot onda ga operator može ukloniti po nahođenju. Stalni ban je neograničenog trajanja i njega postavljaju i skidaju superoperatori.

Komande:

/KICK #uzicani <nik> [razlog] - kikuje sa kanala korisnika nik i napi[e mu raylog kikovanja. RAylgo kikovanja uvek treba napisati. Primer: /KICK #uzicani pera Pazi malo kako se ponasas!

/MODE #uzicani +m - uključuje moderisani režim na kanalu

/MODE #uzicani -m - isključuje moderisani režim na kanalu

/MODE #uzicani +o <nik> - uključuje @ navedenom korisniku. OPovi mogu da uključe OP samo sei i drugim OPovima

/MODE #uzicani +o <nik> - isključuje @ navedenom korisniku.

/MODE #uzicani +v<nik> - uključuje + (VOP, Voice) navedenom korisniku. Korisnik koji ima + može da priča na kanalu kada je kanal u moderisanom režimu.

/MODE #uzicani -v<nik> - isključuje + (VOP, Voice) navedenom korisniku.

Napomena: ne mogu svi OPovi da koriste sve ove komande. Kako neke mogu biti vrlo rizične, manji broj operatora ima ovlašćenja da ih korsiti.

Posebne situacije

U posebnim situacijama kada nastane masovni napad na kanal primenjuje se prelazak na moderisani način rada. U tom režimu na kanalu mogu da pišu samo korisnici koji imaju VOP (+) i OP (@). Jednom broju korsinika, koji su registrovani je podešeno da automatski dobijaju VOP, a za one koji nisu registrovani OP-ovi treba ručno da daju VOP kako bi mogli nesmetano da učestvuju na kanalu. VOP treba davati svima bez izuzetka osim onih koji čine napad na kanal.

Kao masovni napad na kanal može se smatrati svaka situacija u kojoj jedan ili više korisnika svojim ponašanjem ometaju normalnu diskusiju na kanalu pre svega povećanim saobraćajem ili provociranjem ostalih korisnika na kanalu.

Operatori mogu sami da uključuju i isključuju moderisani režim kanala komandom /MODE #uzicani +m odnosno /MODE #uzicani -m. Operatori ne treba da isključuju moderisani režim dok pre toga ne utvrde zbog čeka je postavljen i da li je još uvek potreban. U nekim situacijama, SOP može da uključi i zaključa moderisani režim, kada operatori ne mogu da ga isključe. Da li je moderisani režim uključen vidi se u oznaci statusa kanala, u naslvu, odmah iza naziva kanal u uglastim zagradama (obično to izgleda ovako: #uzicani [+mnt]).

Operatori korisnicima daju VOP komandom /MODE #uzicani +v <nik> a oduzeti ga komandom /MODE #uzicani +v <nik>. Takođe, IRC klijenti imaju ove opcije u meniju koji se dobija na desni klik mišem na nik. Opcije se najčešće zovu Voice i Devoice.

Kako se postaje i prestaje biti operator kanala

Namera je da kanal ima mali broj operatora, odnosno dovoljan broj da se održava red. Da bi korisnik postao operator na kanalu potrebno je da ispunjava neke uslove:
- da ima pihvatljivo dug staž redovnog posećivanja kanala tako da ga korisnici a pre svega drugi operatori dobro poznaju
- da se na kanalu ponaša u duhu druženja i dobre atmosfere te da je time stekao određeni autoritet među posetiocima
- da pokazuje sposobnost konstruktivne komunikacije sa ljudima u konfliktnim situacijama
- da uliva poverenje operatorima
- da superoperatori procene da on može da doprinese u održavanju kanala
- da bude upisan u adresar na sajtu, po mogucstvu sa fotografijom
- da, kada mu se ponudi operatorski status, prihvati da bude operator i da se izjasni da u potpunosti prihvata sva pravila za ponašanje korisnika i operatora

Operatorski status neće dobiti korisnik koji ga sam zatraži, koji ne poštuje pravila ponašanja, izaziva konflikte i ne uliva poverenje da će dobro iskoristiti privilegije operatora.

Operator gubi svoj status ako ne poštuje sva pravila, pokaže da ne ume da koristi privilegije u smislu održavanja reda na kanalu ili i konkretnoj situaciji lošim postupcima pogorša situaciju na kanalu. Privilegije mu mogu biti oduzete na neki period ili za stalno.

Operatorski status daju i oduzimaju ga vlasnik ili superoperatori kanala. Privremeno oduzimanje operatorskih privielgija može da uradi bilo koji superoperator a stalno samo vlasnik kanala.

Kako se postaje i prestaje biti superoperator kanala

Za sada samo vlasnik kanala ima superoperatorske privilegije pošto za više superoperatora nema potrebe.

UziceNet: Užički IRCeri

www.uzice.net

Tekstovi, fotografije i ostali sadržaj su zaštićeni autorskim pravima. Umnožavanje nije dozvoljeno.