Uzicki IRCeri

Uputstva: Uopšteno o IRC-u

Priipremio: Kaludjer

IRC je skraćenica od Internet Relay Chat. To je protokol za ćaskanje više korisnika korisnika. IRC funkcioniše tako što se korisnici pomoću odgovarajućih programa povežu na IRC server koji onda prenosi poruke između njih. Radi se o ćaskanju u stvarnom vremenu, korisnici moraju biti povezani na Internet i IRC server da bi mogli da međusobno razgovaraju. Više servera može biti povezano u mrežu čime se omogućava komunikacija između mnogo više ljudi.

Ćaskanje se odvijana kanalima (neko ih zove sobama). Kanal je mesto na kome se skupljaju irceri i međusobno pričaju. Šta god jedan korisnik na kanalu napiše svi ostali koji su u tom trenutku u kanalu vide to što je on napisao. Razgovor se odvija tako što svi naizmenično pišu svoje komentare na trenutnu temu. Kanali se imenuju tako što se ispred željenog imena stavlja znak #, kao što je na primer naš kanal #uzicani.

Jedan server može da opsluži veliki broj kanala i na svakom od njih možete pogledati spisak onih koji su otvoreni. Više servera mogu biti međusobno povezani i tada oni čine IRC mrežu u kojoj serveri objedinjuju sve svoje korisnike i kanale. To omogućava da se mnogo veći broj ljudi poveže i razgovara.

Osobe koje imaju administrativne privilegije na kanalu nazivaju se operatorima ili skraćeno OPovima. Njihove privilegije zavise od nivoa koji imaju a obuhvataju mogućnost podešavanja nekih parametara servera, dodavanja privilegija drugim korisnicima ali i uzimanje privilegija uključujući i zabranu pristupa. Postoji više nivoa privilegija od kojih su najčešća tri: administrator IRC servera (ircop), vlasnik kanala (owner) i operator kanala (op).

Administrator servera ima najveće privilegije koje uključuju mogućnost pristupa i podešavanja svih parametara vezanih za rad servera, kanala na njima kao i podešavanje privilegija svim korisnicima. Server može da ima više administratora.

Vlasnik kanala ima sve privilegije za upravljanje kanalom čiji je vlasnik. On podešava parametre kanala, postavlja operatore na kanalu i podešava privilegije korisnicima kanala. Kanal može da ima smo jednog vlasnika.

Operator je administrator kanala. On može da podešava određene parametre u svom kanalu zavisno kakve mu je privilegije dao vlasnik kanala. Operator na kanalu je obeležen tako što mu se ispred nadimka nalazi znak @. Međutim, operator može da po volji sebi privremeno oduzima i vraća priviegije pa ćete često videti osobe za koje znate da imaju op privilegije da nisu tako i označeni. OPeratori kanalom upravljaju pomoću servisa CHANSERV.

Svaki korisnik se na kanalu predstavlja svojim nadimkom (na engleskom: nick). Nadimak može biti bilo šta počev od skraćenog imena pa do potpuno izmišljenih imena. Dobro je da odaberete jedan nadimak i stalno ga koristite jer će tako drugi korisnici moći lako da vas prepoznaju. Nadimak na serveru se može zaštiti tako da niko drugi ne može da ga koristi i time zbunjuje ostale korisnike predstavljajući se kao vlasnik nadimka. Sva podešavanja uvezi nadimka vrše se pomoću servisa NICKSERV.

Ako želite da proverite kada je neki vaš prijatelj poslednji put bio na ircu korsitite komande SEEN ili SEENNICK.

Radi lakše adminstracije operatori na kanal ponekad postavljaju specijalne programe koji su nazvani botovi. Oni se ponašaju kao i obični korisnici, dakle prijave se na kanal i prate šta se dešava. Isprogramirani su da reaguju na određene događaje. Najčešće se koriste da bi vršili administraciju kanala i kada operatori nisu na njemu. Obično se radi o sprečavanju psovanja, vređanja ili zatrpavanja kanala velikom količinom podataka (flood). To su događaji koje program lako prepozna i obično reaguje tako što privremeno izbacuje korisnika koji takve stvari radi. Postoje i botovi koji nemaju administratorsku namenu već više da pruže informacije ili zabave korisnike. Najčešće su to pokušaji pravljenja programa koji ume da priča sa korisnicima, programa koji prikazuju horoskop, programa za kvizove, programa koji pamte kada je ko bio na kanalu pa takve informacije daju na upit i slično.

Zatrpavanje kanala (flood) je pojava kada neki korisnik na kanal šalje veliku količinu teksta, ili na neki drugi način intenzivira komunikaciju sa serverom koja izaziva pre svega ometanje ostalih korisnika na kanalu. Ova pojava je nepoželjna i oštro je sankcionisana od strane operatora.

Kloniranje je još jedna napoželjna pojava kada se sa istog računara izvrši prijavljivanje više nadimaka. Ovim se nepotrebno troše resursi a najčešći motiv ovakvog povezivanje je zbunjivanje ostalih korisnika.

IRC se koristi pomoću progrma za tu namenu koj se nazivaju IRC klijenti. Njihov zadatak je da korsiniku omoguće da se poveže na željeni server i kanale i da na lak način podešava parametre i komunicira sa drugim korisnicima. Najpreporučljivije je koristiti prave namenske IRC programe kao što je recimo mIRC. Oni imogućavaju sav potreban komfor. Međutim, vrlo često se korsite i JavaChar klijenti koji su instalirani na web prezentacije kao što je i ovaj koji smo postavili u okviru našeg sajta. PRenost je što samo treba da dođete na sjt, ulogujete se i možete da chat-ujete. Loša strana je što je znatno smanjen komfor.

UziceNet: Užički IRCeri

www.uzice.net

Tekstovi, fotografije i ostali sadržaj su zaštićeni autorskim pravima. Umnožavanje nije dozvoljeno.